SkandiaMäklarna Kommersiella förstärker sitt team

 

Ken Ejderhamn tillträder rollen som transaktionsrådgivare på SkandiaMäklarna Kommersiella.

Han kommer närmast från en roll som affärsansvarig för transaktioner på Fortifikationsverket och har tidigare arbetat med fastighetsutveckling och asset management. 

”Ken ser det som en stor fördel att verka utifrån den geografiskt vida arbetsplattform SkandiaMäklarna erbjuder. SkandiaMäklarna har genom sina 85 kontor i Sverige en unik lokal marknadskännedom och närvaro kring landets olika delmarknader, som kommer den kommersiella transaktionsverksamheten tillgodo."