ATRIUM LJUNGBERG KÖPER FASTIGHET I STOCKHOLM FÖR 150 MILJONER KRONOR

Lars Westin från SkandiaMäklarna Stockholm Kommersiella, tillsammans med sitt transaktionsteam sydde ihop denna affär som representant för säljarsidan.

DI.se skriver följande:

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Kylfacket 3 i Slakthusområdet i Stockholm.

Fastigheten om 4 500 kvadratmeter förvärvas för 150 miljoner kronor och säljare är privatpersoner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kylfacket 3 är belägen i den sydöstra delen av Slakthusområdet i Stockholm. Kringliggande välkända byggnader är Tele 2 Arena och Globen. Fastigheten är belägen i den första detaljplaneetappen inför den kommande exploateringen av Slakthusområdet och fastigheten kommer troligen att kunna utvecklas med stöd av ny detaljplan. Fastigheten är näst intill fullt uthyrd med ett hyresvärde om 3 miljoner kronor.

Läs mer på https://www.di.se/nyheter/atrium-ljungberg-koper-fastighet-i-stockholm-for-150-miljoner-kronor/ och http://al.se/press/pressmeddelanden/2018/atrium-ljungberg-forvarvar-fastighet-i-slakthusomradet/